Aktivity

Všetky aktivity nadácie sú v priamom vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie, podľa čl. II. Nadačnej listiny. V roku 2010 sa nadácia zameriavala na podporu vydavateľskej a publikačnej činnosti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na rozvoj a podporu vzdelania.

Našim cieľom je podpora predovšetkým lokálnych aktivít.

Novinky

Darujte nám 2%

Milí priatelia, pokiaľ je vám náplň činnosti našej nadácie blízka a sympatizujete s našimi aktivitami, o ktorých sa najviac dočítate na tejto stránke, budeme vďační, ak nám pošlete 2% svojich daní.

viac informácií
Nadácia Solidárny Mikuláš
Borbisova 654/37
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
T: +421 (0) 552 17 09
M: +421 (0) 903 553 460
info@solidarnymikulas.sk
www.solidarnymikulas.sk
Nadácia Solidárny Mikuláš
© 2013, created by creative solution